Oще информация: Процес на изграждане - Галерия

За изграждането на една сглобяема къща се преминава през следните етапи:

1.
Задание от клиента - уточнява се местоположението на терена (задължително изискване е да има ток, вода и пътдо терена), предназначението на къщата, на колко етажа ще бъде, функционално разпределение на всеки етаж. Изготвя се идеен проект и количествено стойностна сметка.
2.
Подписване на договора и изготвяне макет на къщата- по желание на клиента.
3.
Изготвяне на инвестиционен проект.
3.1
Сключване на предприсъединителни договори с дружествата ВиК и Енергоразпределителното дружество
(ЧЕЗ или ЕОн)
3.2 Изготвяне на инвестиционен проект:
 
  1. част Архитектура
  2. част ВиК
  3. част Електроснабдяване
  4. част Топлотехника
  5. част ПБЗ
  6. част Геодезия - изготвя се за терена, на който ще се изгради къщата и включва вертикална планировка,
    трасировъчен карнет и геоложки доклад.
  7. Изготвянето на инвестиционният проект е задължение на клиента.

4.
Внасяне на документите в общината за съгласуване и одобрение. Издаване на разрешително за строеж.
  - задължение на клиента
5.
Изготвяне на фундамент – 2 варианта:
  - Клиентът сам изготвя фундамента.
  - „ДОМ ТЕХ БГ” ООД изгражда фундамента.
  Когато се извършва монтаж извън територията на РБългария фундаментът задължително се изгражда от клиента.
6.
Транспорт и монтаж на къщата